Privacy Wetgeving

Nieuwsbrief mei 2018 Privacy Wetgeving

Beste freelancers,

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – in het Engels bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR) – vervangt per 25 mei 2018 de huidige privacywetgeving. De AVG bevat regels voor het verwerken van persoonsgegevens.

Welke acties heeft Staffing MS ondernomen om klaar te zijn voor de AVG?

Privacy Statement aangepast in lijn met de AVG. Het privacy Statement is vanaf 25 mei beschikbaar op de Inhuurdesk.

Gegevensverwerkingen in kaart gebracht.
Door middel van een verwerkingenregister beschikt Staffing MS over een duidelijk overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden.

Privacy Officer aangesteld. De Privacy Officer houdt toezicht op naleving van de AVG. Met de komst van de AVG is Staffing MS verplicht om een Privacy Officer aan te stellen.

Verwerkersovereenkomsten afgesloten met klanten. Tevens leggen wij de laatste hand aan de verwerkersovereenkomsten voor freelancers.
Binnenkort moet deze overeenkomst worden geaccordeerd bij registratie voor de Inhuurdesk. Voor de huidige freelancers wordt dit document zo snel mogelijk in het digitaal dossier gehangen.

Systeemaanpassingen doorgevoerd. Het VMS-systeem is AVG-proof ingericht. Door onder andere:

  • Verwerkingsdoelen ingericht;
  • Gegevens afgewezen freelancers worden automatisch geanonimiseerd
  • Documenten waarvan de wettelijke bewaartermijn verstreken is worden automatisch verwijderd.